شرکت سبدگردان نجم با در اختیار داشتن مجموعه ای از متخصصین بازار سرمایه، اوراق بهادار را با توجه به شرایط غالب بر اقتصاد بین الملل، اقتصاد کلان داخلی، بررسی شرایط صنایع، بررسی سیاستهای نهادهای تصمیم گیر و تاثیرگذار بر اقتصاد داخلی، بررسی شرایط هر شرکت به طور خاص و در نهایت با به کارگیری نرم افزارهای تحلیل داده اقدام به تحلیل و بررسی اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه می نماید.

استفاده از تحلیل تکنیکال نیز در کنار تحلیل بنیادی سهام به منظور کشف نقاط ورود و خروج به افزایش دقت زمان سرمایه گذاریها کمک شایانی خواهد نمود. علاوه بر تحلیل تکنیکال، تحلیل مالی رفتاری و بررسی تغییرات قیمت اوراق بهادار نیز مد نظر قرار داده خواهد شد.

شرکت سبدگردانی نجم از مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی(DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روش‌های ارزش‌گذاری مقایسه‌ای از جمله P/E و P/S و بر اساس EPS کارشناسی جهت ارزش‌گذاری و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌کند.