شرکت سبدگردان نجم(سهامی خاص) در تاریخ 26/02/1401 به شماره ثبت 595888 با سرمایه 40 میلیارد ریال نزد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

دفتر مرکزی شرکت سبدگردان نجم(سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان ولیعصر. خیابان شهید علی انصاری(صداقت).خیابان مهرشاد، پلاک 7 طبقه 2 می باشد.

پیام نجم:

به پشتوانه اعتماد شما سرمایه گذارن خردمند و سالها تجربه علمی و کاری همکارانمان، بر آنیم  تا فصل درخشانی در آسمان سرمایه گذاری حرفه ای غیرمستقیم را شروع کنیم. باور داریم با هم و در کنار هم، سرمایه گذاری سود آور و مولد را تجربه خواهیم کرد.

در اول راهیم …