سبدگردانی به مجموع عملیات مدیریت سبد دارایی یک شخص در بورس توسط شخص یا نهادی دیگر گفته می شود. بسیاری از سرمایه گذاران لزوما تخصص کافی و یا زمان مورد نیاز برای مدیریت سبد سهام یا پورتفوی شخصی خود را ندارند. یکی از راه حل های کاریزما برای این اشخاص خدمت سبدگردانی اختصاصی است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت صندوق سرمایه گذاری با درآمد متغییر

درباره سبدگردان نجم

شرکت سبدگردان نجم(سهامی خاص) در تاریخ 26/02/1401 به شماره ثبت 595888 با سرمایه 40 میلیارد ریال نزد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

به پشتوانه اعتماد شما سرمایه گذارن خردمند و سالها تجربه علمی و کاری همکارانمان، بر آنیم تا فصل درخشانی در آسمان سرمایه گذاری حرفه ای غیرمستقیم را شروع کنیم. باور داریم با هم و در کنار هم، سرمایه گذاری سود آور و مولد را تجربه خواهیم کرد.

آشنایی با نجم تماس با نجم

همراهی شما در تمام زمینه های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان نجم تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و در راستای از بین بردن تضاد منافع میان مشتریان و مجموعه شرکت قراردادهای سبدگردانی را در راستای سود مشترک تنظیم نموده و همچنین مطابق ماده 14 دستورالعمل سبدگردانی تعهد می نماید در کلیه شرایط منافع مشتریان را بر سایر دینفعان مقدم بداند.

بر این اساس طبق ماده 27 دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت های سبدگردان چنانچه در خرید و فروش سهامی با مشتریان مجموعه، ذینفع باشد آن را افشا خواهد نمود.

شرکت سبدگردانی نجم از مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی(DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روش‌های ارزش‌گذاری مقایسه‌ای از جمله P/E و P/S و بر اساس EPS کارشناسی جهت ارزش‌گذاری و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌کند.

اطلاعات بیشتر

باور داریم با هم و در کنار هم، سرمایه گذاری سود آور و مولد را تجربه خواهیم کرد.